การดูแลสุขาพที่ดีของยุคปัจจุบัน

สุขภาพดีนั้นมิใช่เพียงการไม่มีโรคเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญร่วมด้วย 

ปัจจัยที่สำคัญมี 4 ด้าน ดังนี้

  • ร่างกาย
  • จิตใจ
  • สังคมสิ่งแวดล้อม
  • จิตวิญญาณ

คนที่มีสุขภาพดีต้องเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง 4 ด้านนี้ไม่ใช่เพียงสมบูรณ์ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น การดูแลสุขภาพเพิ่มความสูงจึงต้องคิดถึงปัจจัยทั้ง 4 นี้และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ด้าน นี่จึงจะเป็น

การสร้างสุขภาพที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุด เราต้องปรับปรุงในด้านที่เรายังบกพร่องหรือมีอยู่น้อยให้ เพิ่มเติมจนเต็มเราจะมีสุขภาพทดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้ เราจะเห็นได้ว่า “สุขภาพ” ตามคำจำกัดความใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องของแพทย์หรือโรงพยาบาลที่จะทำ หน้าที่ดูแล สุขภาพให้เราแต่เป็น “ตัวเรา” ที่จะต้องรับผิดชอบและสร้างสุขภาพขึ้นมาด้วยตัวเองแพทย์ไม่อาจมาดูแล อารมณ์และจิตใจให้เราไม่มีหน้าที่มาสร้างสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราและยังไม่มาเกี่ยวข้องกับ เรื่องจิตวิญญาณของ เราแพทย์จะช่วยเราในยามที่เราเจ็บ ป่วยเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของชีวิต เราเป็นผู้ดูแลตนเอง สุขภาพเพิ่มความสูงจึงเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช้หน้าที่ของใคร