การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย

พลังงานจากกระบวนการเมตาบอลิซึมที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน

พบว่าการออกกำลังกายจะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นได้ถึง 39-40oC โดยขึ้นอยู่กับกับอัตราการใช้พลังงานหรือระดับงานที่ทำประโยชน์ของอุณหภูมิร่างกายที่เพิ่มความสูงขึ้น

  • เพิ่มการระบายความร้อนออกจากร่ายกายโดยการแผ่รังสี และการพา โดยไม่ต้องอาศัยเหงื่อ
  • เพิ่มความเร็วของปฏิกิริยาเคมี
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยออกซิเจนจากเม็ดเลือดแดงไปสู่เนื้อเยื่อได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความร้อนไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาเสมอไป อาจก่อให้เกิดโทษได้โดยเฉพาะถ้าอุณหภูมิร่างกายเพิ่มความสูงขึ้นมากโดยไม่สามารถระบายความร้อนได้ทัน นักกีฬาที่จะออกกำลังกายท่ามกลางอากาศร้อนได้ทนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดความเคยชิน  และต้องมีการพัฒนามากลไกในการหลั่งเหงื่อเป็นอย่างดี

ผลของการอบอุ่นร่างกาย (warm up) 

ผลของการอบอุ่นร่างกายต่อสมรรถนะในการออกกำลังกายเป็นอย่างไรนั้นไม่ทราบ  แต่พบว่าการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาหรือออกำลังกายเพิ่มความสูงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง ดังนี้

  • เพิ่มปริมาณเลือดไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อ
  • ผ่อนคลายความตึงของกล้ามเนื้อ เป็นการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อเพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นระหว่างออกกำลังกาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยออกซิเจนจากเม็ดเลือดแดงให้กับเนื้อเยื่อที่ต้องการใช้พลังงาน
  • เพิ่มการกำซาบ (diffusion) ของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านผนังหลอดเลือด
  • ทำให้กล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือดคลายตัว ลดความหนืดของเลือด ลดแรงต้านทานของหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อได้มากขึ้น